Home » Без категория » ADR, важно за превоза на опасни товари

Освен като лицензиран автосервиз Автотест2000 предлага на своите клиенти и курсове за квалификация и такива необходими за определен вид професия. Експертите и оборудвания учебен център са на европейско ниво и предлаганите услуги са насочени единствено да подобрят компетентностите на водачите на превозни средства. adr бургас предлагат много обучаващи институции и  Вие като клиенти имате право да се използвате всяка една от тях. Самото обучение е насочено към шофьори, които чиито професионални дейности са свързани с превоза на опасни товари.  Задълженията и отговорностите в тази сфера са изключително отговорни.

Курса  adr бургас преминава в четири етапа. Основният курс, който всъщност обхваща първият модул е за всеки един шофьор, превозващ товари фиксирани като опасни. Съгласно нормативните актове и законови текстове те трябва да притежават свидетелство, което да е издадено от Автомобилна администрация. Това удостоверение или свидетелство показва, че кандидата вее е преминал базовият първи етап и е положил изпит, който е успешно взет. В този курс влизат няколко теми, с които водачите следва да са запознати. 1- общи разпоредби; 2-защита на околната среда; 3-класификатор на опасните товари;4- опаковане; 5-видове транспортни средства, имащи право да превозват опасни товари; 6-сигнализация; 7-товаро-разтоварна дейност, свързана с опасните товари; 8-условия; 9-документи; 10-изключения и 11-безопасност. След всеки модул с цел да се провери усвоемостта на материала се полагат контролни тестове.

Вторият основен модул от курса  adr бургас е насочен към превоза на опасните товари в цистерни. Цистерната е транспортирана в неподвижно състояние върху превозното средство. Тя не е трайно закрепена, а има възможност да бъде поставяна и сваляна от него. Тук отново се наблюдават подмодули: 1-Видовете цистерни според транспортирания товар;2-Конструкция, маркировка;3-провеждане на прегледи;4-товаро-разтоварна дейност;5-сигнализация.

Модул трети е насочен към adr бургас за превоз на товари от клас А и взривни вещества.Както при останалите два етапа има теми, по които тече самото обучение. 1-характеристика на превозваните взривни вещества и тези изделия от клас А, 2-опаковка и маркиране, 3-изисквания, 4- товаро-разтоварни дейности, 5-документи.

Като последен е курса за превоз на радиоактивни вещества adr бургас. Тук влизат теми: 1-опаковка, 2-контрол на радиацията,3-превантивни мерки

Всички модули подлежат на изпитни сесии пред комисия. Курс  adr бургас се провежда на всеки пет години. Извършват се опреснителни курсове, които имат за цел да информират професионалните водачи за измененията и промените настъпили в законодателните текстове.

Автотест2000 има лиценз да извършва и технически специализирани прегледи на превозни средства, които имат право да превозват опасни товари. Освен всички изискуеми изпитания на които са подложени цистерни и други такива водачите са длъжни да предоставят и придружаващата МПС документация. Оторизирани и специално обучени да извършват такива прегледи по adr бургас са квалифицираните за това кадри. На нашият сайт можете да намерите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Name *
Email *
Website