Home » За градината » Интересни факти за плуговете

В историята ралото се е оформило като първообраз на съвременните плугове. В наше време, така наречените вече плугове са с доста широкообхватна употреба. Приложението им варира между обичайното и леко странното.

Всички знаят или поне са чували, че плуговете са направени от метал или някакви сплави. Функцията на различните плугове е да преобърнат повърхностния слой на почвата на 180 градуса, като така се цели да се ускори разграждането на корените на растенията. Така се разместват пластовете земен слой, разнася се торта, като се уеднаквяват свойствата на обработвания почвен слой.14

Приложението на плуговете започва още със самото разпространяване на земеделието като поминък за изхранване. Първите плугове са най-обикновени железни пръти, теглени от животински впряг, чиято идея е да направят земята рохка и мека, като я подготвят за засяване. Желязото просто е „чертаело” по земята, образувайки прави ивици. Най-често са е използвал един кон, който да обработва една бразда, при по-лоша почва се е прибягвало до втори кон. Той се е използвал като контролен, т.е. е вървял по необработеното. По-късно в годините тази технология е еволюирала, а с нея и видовете и приложението на различните плугове. Индустриалната революция води след себе си промишлената такава. Съществуващите до момента чугунени плугове бързо са заменени от стоманени. Ефективността на тези нови плугове е в пъти по-голяма, като позволява обработване на по-голяма площ, съответно се вдига продуктивностността. За сравнение даваме пример: Ако тридесет души работят с нормално темпо, за един час това прави една конска сила, а сега, чрез механизираното производство, производителността нараства в пъти. Преди 300-400 години за обработване на земя са се изисквали стотици човекочаса труд. В наши дни производителността е нараснала.

Разнообразието на плугове днес е толкова голямо, че позволява специализация според конкретните видове почва. Навесни и конвенционални, обръщателни, за дълбока или плитка оран – името на всеки вид от изброените плугове подсказва неговото приложение. А подробна информация за всеки вид плуг можете да откриете на http://mass.bg/.

Интересен факт е днес се използват специализирани плугове за полагане на различни кабел на дъното на морето, както и при подводни проучвания за находища на нефт.