Home » За Автомобилите » Природосъобразно ли е да използваме течни горива?

Неизменна част в живота ни заемат горивата. Това са материалите, които притежават енергия, която може да бъде трансформирана и да се превърне във вид използваем ресурс. Горивата, които всички познаваме са различни в зависимост от тяхното агрегатно състояние – твърди, течни, ядрени, газообразни.  Всяко едно от горивата при изгарянето си отделя определено количество топлина, която всъщност е главния използваем източник на енергия. В голяма степен горивата по своя състав са въглеродни съединения, които човекът е успял да обработи по начин, който да е използваем в производствената дейност, за отопление, като източник, който да даде мощ на превозните средства. Един от най-разпространените видове горива са течните.  Тук влизат всички двигателни горива като дизел, бензин, керосин, котелно гориво, синтетични горива и други.течни горива

В зависимост от химическия състав горивата имат определена калоричност, която се измерва в джаули, килоджаули и мегаджаули на кг. маса. само за сравнение нефта е с калоричност 14-16 мегаджаула, а бензина 43-45 килоджаула.  Колкото е полезно за икономиката на държавите и улеснение на ежедневните ни дейности  и занимания, толкова и различните течни горива като бензина и дизела имат пагубно влияние върху околната среда. Екологичната криза, която предизвикват вредните вещества, които се изпускат в атмосферата при изгарянето на горивата изтъняват озоновия слой и това определено има въздействие върху живота на земята.

Човечеството се опитва по всякакъв начин да намали употребата на течни горива, както и останалите видове, които също влияят неблагоприятно върху екологичния баланс. Съществуват и други алтернативни методи за захранване на автомобилите, с които ежедневно се придвижваме до работните си места. При тях основната мисия е да се намали изпускането на вредните газове в атмосферата. Към момента обаче голям процент от енергийния източник са именно течните горива и тъй като процеса на замяна с алтернативни и значително по-природосъобразни варианти е доста дълъг във времето , учените използавт различни методи за да подобрят химичния състав на течните горива като добавят различни субстанции, които го правят по-екологичен. Всеки, който зарежда течно гориво на банзиностанцията забелязва, че повечето видове горива имат и вариант, който се обозначава с ЕК избирайки този вид гориво вие реално показвате личната си отговорност и съпричастност към това природата да бъде по-чиста.

Както при горивата, използвани за транспортните средства така и тези за производствени цели и отопление добавките, които намаляват вредните емисии в атмосферата са плод на новаторските идеи и годините работа на нефтените компании. Течните горива са безценен енергиен източник, но за да продължим да ги използваме с оглед опазване на околната среда е важно да избираме тези, които са висококачествени и съдържащи добавки, които ги правят екологични и природосъобразни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Name *
Email *
Website