Home » За Автомобилите » Условия за записване на шофьорски курс от категория А1

Работните обеми при превозните средства, включително и при курсовете за мотоциклети ги класифицират в различни категории. В днешната публикация ще обърнем внимание на една от тях, която се води най-нисък клас, а именно А1. Работния обем на двигателите на мотопеди, скутери  и малки мотоциклети не бива да надвишава 125 кубика. Това е единствения шофьорски курс, който реално позволява на лица, които са н а15 години и 9 месеца да запишат такова обучение. някои сравняват скутерите и тези ненадвишаващи 11 киловата мотопеди с велосипедите, но всъщност не е точно така.  Характеристиките на превозните средства изисква непълнолетните лица да притежават свидетелство за правоуправление на това превозно средство, тъй като закона го изисква. Ако сте дори на 17 г, карате скутер, но нямате шофьорска книжка с тази категория или по-висока то подлежите на наказателна административна санкция. Тя се изразява най-често в парична глоба или дори отнемане на моторното превозно средство. Задължително е да се има предвид и съотношението на мощността и теглото на мотопеда. Възможността е до 0,1 kW/kg. Освен двуколесни скутери, малки мотори и мотопеди категория а1 дава възможност да се управляват и триколесни превозни средства, при които мощността не надвишава 15 kW.  Закона гласи, че ако имате придобито свидетелство А1 не е проблем да го използвате и за категория АМ.мотоциклетисти

Условия за записване на шофьорски курс от категория А1

Изискванията за да запишете такъв курс не са особено трудно изпълними. Основите са свързани с образователния ценз, който за всички категории според Закона е минимум основно образование. Както споменахме по-горе в публикацията характерно е да се изпълни и условието за възраст. Можете да запишете курс на 15 г и 9 м, но не можете да управлявате превозното средство преди навършване на 16 годишна възраст. Закона позволява предварително да преминете обучението  и след като вече имате навършените години да можете да го управлявате. Третото също много важно условие е така наречената физическа годност на водачите. Наредбата, която регламентира това условие е по чл. 152а от ЗДвП. В общи линии това условията, но които трябва да отговаряте за да си извоювате правото да запишете категория а1 шофьорски курс.

И тъй като никога не  е излишно човек да научи нещо ново и полезно продължаваме с информацията, която да ви насочи към подходящия за вас шофьорски курс. Ако сте именно от тази категория курсисти, които вече е определено, че отговарят на изискуемите условия за записване то е време да се пристъпи към фактическото изпълнение на самото обучение. и така курс категория А1 се провежда в два основни модула-теория и практика. Въоръжете се с търпение и се настройте за учене, защото ви предстоят 40 часа теоретичен материал, който трябва да усвоите безупречно. Теоретичния материал се базира на закона за движение по пътищата и безопасното шофиране, което реално ще  е нужно и за взимането на други категории като В, С, Д ,Е. Освен това в модула са включени и часове, които имат за цел да запознаят бъдещите шофьори с устройството на превозното средство, в случая с мотоциклета. Тези часове са особено полезни преди следващия практически модул, тъй като тук курсистите по-обстойно се запознават с детайлите и принципа на действие на мотоциклета и неговите технически характеристики. Не са малко, но не са и толкова много теорията като часове – общо 40 часа, но въпреки това всеки курсист, който пожелае да му бъдат предоставени допълнителни часове молбата му ще бъде уважена. Следващите 20 часа са свързани с практиката. Това е модула, който самия курсист се изправя пред предизвикателството да овладее превозното средство и да може да управлява на полигон или в градски трафик. Обикновено курсистите много успешно се справят с полигона, но в градските условия доста се притесняват, тъй като движението става доста интензивно и те трябва да успеят да маневрират и да се пазят от преминаващите ги автомобили или пешеходци.

Логично е за всеки курс да се изисква да преминете и съответния изпит. За категория А1 има теоретичен и практически, които са свързани с взетия по време на курса материал. Теорията се състои от 45 въпроса, на които в рамките на определено време курсиста трябва да отговори писмено. Това е установяване нивото на курсиста по теоретичния модул и обикновено изпита е в тестова форма, която се провежда в помещения, шофьрски курс за скутерикоито са снабдени с видеонаблюдение. Идеята е да се прекъсне порочната практика, при която се допускаха и лица, които не могат да чета и пишат и де факто независимо от основното образование, което имат като свидетелство са опасни за себе си и останалите участници в движението по пътищата. Едва след като курсиста е успял успешно да покрие нужния брой точки получава възможност да бъде подложен и  на практически изпит. При категория А1 изпита е в градска среда, като се следи за спазването на дистанция, спиране на знак СТОП, управление на превозното средство при кръстовища с или без предимство и много други реални ситуации. Ако курсиста извърши нарушение може да се яви повторно на изпит като разбира се, за това заплаща допълнителна такса. Като спомнехме финансовата страна на курс категория А1 то можете да бъдете сигурни, че автошколите представят разнообразни условия. Доста от тях дори предлагат и възможност на изплащане, което на  практика е предимство за повечето млади курсисти, които реално разчитат на свои близки за осигуряването на средствата за този курс.

Тъй като категориите шофьорски курсове са разпределени според вида на управляваното превозно средство е възможно и водачи, които имат шофьорска книжка от категориите В, С, Д, Е да искат да придобият и категорията А1. Закона позволява такава възможност и курсистите преминават по –ускорено обучение като тук вече не подлежат на теоретичен изпит, а единствено само на практически. За леко и безаварийно шофиране спазвайте правилата за движение по пътищата. Не забравяйте също така да обърнете внимание и на подходящата екипировка и облекло, с цел при инцидент да не получите тежки наранявания и травми.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Name *
Email *
Website