Home » Семейно кредитиране и Финанси » Какво представляват микрокредитите?

Бързи заеми, микрокредити, пари на мига – доста термини можете да намерите за тези така популярни днес финансови продукти. Настане ли време за бързо разрешаване на всякакви парични тревоги наистина възможностите, с които съвременния потребител разполага никак не са малко. Именно поради това днес ще обърнем малко повече внимание на това какви са основните предимства на микрокредитирането и как лесно да намерим сумата, от която се нуждаем.онлайн заеми

Определение. Микрокредита е вид финансиране, което се отпуска под формата на малки парични заеми на лица, които нямат достъп до банкови или друг вид кредити, поради факта, че са попаднали в група неплатежоспособни. В общи линии това определение не е най-точното, защото има разнообразни варианти за обезпечение, които днес се приемат от банковите институции. Така, че ако трябва да дадем по-конкретен анализ на понятието микрокредити то бихме ги описали като финансови инструменти, които са достъпни до широк кръг потребители, предлагат се във формата на ограничени парични заеми и като опция за лихвен процент, който се плаща за услугата са доста по-скъпи от банковите продукти. Дигитализирането и развитието на технологиите определено е предпоставка за това днес да има микрокредити, които се предлагат с разнообразни условия, които да бъдат наистина много атрактивни за клиентите, поради бързината на обслужване и тяхната ефективност. Затова например често микрокредитите биват поставени в аналог на онлайн заемите, като една от формите, с които клиентите експресно разрешават своите проблеми.

Онлайн моделите на микрокредитиране набират високи скорости и се забелязва една невероятна конкуренция в сектора. Ако при банковите заеми трябва да се доказват доходи, да предоставят всякаква документация, която да гарантира вашите финансови възможности и начини за обезпечаване на вземането то тук при онлайн кредитите тези детайли са сведени до минимум. А колкото по-малко документи се попълват толкова по-добре за клиентите, които изпитват истински ужас от това да обикалят банките и да разнасят формуляри и всякакви други документи, с които кандидатстват за скромни суми. Именно идеята да си спестят подобни изживявания са в основата на идеята днес всеки, който се нуждае от средства за да се справи с някои основни битови разходи да кандидатстват през избраната платформа на кредитор, обикновено фирма за бързи заеми, като резултата от кандидатстването е ясен буквално до няколко минути. Ето как и поради какви причини микрокредитите печелят толкова голям интерес и наистина се окозват изключително полезни за хора, които са притиснати от обстоятелствата.

Ако искате да кандидатствате за бърз заем, но нямате и ни най-малка представа как да го направите то можете да посетите уеб сайта на Citycash. Първото, което ще ви направи впечатление е това, че тук наистина можете да намерите пълна гама от продукти, с които лесно да задоволите потребностите си. Обикновено в процес на промо акция можете дори да се възползвате от първи безлихвен микрокредит. Това е невероятна възможност ,която има за цел да накара клиентите да повярват в достоверността и ползите от ползването на услугите на небанковите институции.

Като се има предвид, че на финансовия и кредитен пазар има невероятен подбор от всякакви парични продукти наистина е важно да отбележим това, че когато имаме спешна нужда от покриването на изневиделица изскочили разходи най-търсения и верен начин е именно да кандидатстваме онлайн за микрокредит.  Често сумите, които се включват към този модел на финансиране не надхвърлят 3000 лева. А минималната сума, за която можете е 50 лева. Идеята е не в това да подобрите своето финансово състояние, а именно да откриете идеалния начин да разрешите своите тревоги, които са свързани със спешното намиране на определена парична сума. Най-големия приоритет на този ресурс е, че можете да кандидатствате онлайн без да извършвате допълнителни разходи и да представяте документи, които разкриват възможностите ви да спазвате уговорените погасителни планове и други.  Следващия положителен детайл също е оценен от кандидат кредитоискателите. Независимо от това, че това са краткосрочни кредити и погасителния им срок не надхвърля 24 месеца в зависимост от сумата, то наистина на клиента се предоставят достатъчно гъвкави условия, които наистина да са съпоставими с индивидуалните му изисквания.заеми

Те са бързи, краткосрочни, но с малко по-високи лихви. Колкото и да не ви се вярва тези микрокредити имат и отрицателни характеристики. Оказва се, че сумата, която е крайна и следва да платите за услугата може да набъбне доста сериозно ако имате неблагоразумието да не спазите уговорените срокове и дата за падеж. Всяко едно хитруване от страна на клиента води до отрицателни последици за него. Не само, че ще бъдете вкарани в лоша кредитна история и това ще е видимо от банкови и небанкови институции,но изчистването ѝ със сигурност няма да е толкова кратко колкото си мислите. И така ако отново бъдете поставени пред избор и нужда от нов микрокредит то едва ли ще получите положителен отговор от онлайн платформата, в която кандидатствате. Когато се кандидатства за заем е важно да знаете, че всеки един клиент е точкуван. В зависимост от това дали сте рисков или коректен клиент то това ще повлияе върху вашето одобрение. Не забравяйте, че получаването на микрокредит е алтернатива, която може да ви бъде полезна, затова не затваряйте вратата, от която веднъж са ви подали ръка и бъдете отговорни кредитополучатели.