Home » Съвети при Ремонтни Дейности и Строителство » Как да бъдем подготвени за огнени заплахи

Възникването на пожар е сред най-опасните стихии, които могат да нанесат не само материални щети, но и да отнемат живот. В това се крие и необходимостта при всякакъв вид дейности да се изисква наличието на противопожарни средства, които да бъдат използвани при инцидент. Със сигурност на всяко едно от местата, където се извършва трудова дейност има поне един пожарогасител. Задължително е помещението, в което се работи да има средство за потушаване на пожар независимо от това какво е естеството на дейността, която се извършва. В лекарски кабинети, работилници, автосервизи, офиси, банки и други – няма как да бъдат въведени в експлоатация като трудови зони ако не отговарят на елементарни норми за пожарна безопасност.

Основни противопожарни средства

В случай, че възникне пожар в затворено пространство е много важно първата реакция. Специфичното при пожара е това, че за да бъде бързо потушен и да се намали неговото разпространение е задължително да се използват професионални противопожарни средства. Използването на вода може да бъде решение, но колко вода можете да пренесете с двулитрова бутилка? Точно затова във всяка една зона се изисква да има пожарогасител, който чрез освобождаването под налягане на съдържимото да загаси възпламенилия се пожар.

Агентите, които могат да се използват като съдържание на пожарогасители са:

  • Вода;
  • Пожарогасител с пиролизна съставка;
  • Сухи пожарогасители, които намаляват кислорода, който възпламенява пожара и го правят лесен за овладяване;
  • Протеинова пяна и други.

В зависимост от това колко е обема на пожарогасителя то и неговото съдържание, което цели да бъде изгасен пламъка е с различен състав. При малките пожарогасители, които например се използват в автомобилите са пълни с прахово гасително вещество, което не позволява на пожара да се разпространи бързо. Веществото намалява кислорода и така огъня изгасва.

Бързината обаче и реакцията наистина трябва да бъде бърза. Освен това друг специфичен момент, който трябва да имате предвид е, че всъщност противопожарните средства, които се предлагат на пазара си имат гаранционен срок. Освен, че следва да бъдат технически изправни онова, което е водещо при професионалните пожарогасители е това, че те подлежат на контрол от службите по пожарна безопасност.

Как се избират противопожарни средства

Определено пазара е доста разнороден и по отношение на продуктите за овладяване на огнените стихии. Не е трудно да закупите водни, с пяна, прахови, пожарогасители с въглероден диоксид или други алтернативни средства, с които можете ди изгасите пожар. Това, което е важно да знаете, че всеки пожар е специфичен в зависимост от това от какво е причинен. Един е начина, по който бързо можете да овладеете нещата, ако пожара е предизвикат от печка за отопление на дърва и съвсем различен е способа, който е препоръчително да се използва, ако пожара е причинен от проблем в електрическата инсталация.Пожарогасител

Съвета на специалистите е да не се опитвате сами да се справяте със ситуацията, а още в момента на възпламеняване да търсите екипите на противопожарните служби. Разбира се, не трябва да чакате тяхното пристигане, а задължително е да използвате наличните противопожарни средства от типа на пожарогасители или други, с които можете да забавите разпространението на огъня.

Многообразни са решенията, които могат да помогнат да се защитите от инциденти, предизвикани от пожари. Със сигурност правилното оборудване и изграждането на противопожарна инсталация в сгради и търговски обекти е една от превенциите, които се залагат още при проектирането на обектите. А някои от тези средства, които намират широко приложение са:

  • Датчици за дим и пушек;
  • Бутон за пожароизвестяване;
  • Касети за съхранение на пожарни средства;
  • Пожарогасители;
  • Пожарни кранове;
  • Противопожарно одеяло и много други.

Погрижете се за обезопасеността на дома или офиса, търговски площи, магазини, производствени бази с най-качествените и ефективни противопожарни средства, които ще откриете в каталога на Ташев Галвинг.