Archive for май 11th, 2018

Природосъобразно ли е да използваме течни горива?

био ойл
Неизменна част в живота ни заемат горивата. Това са материалите, които притежават енергия, която може да бъде трансформирана и да се превърне във вид използваем ресурс. Горивата, които всички познаваме са различни в зависимост от тяхното агрегатно състояние – твърди, течни, ядрени, газообразни.  Всяко едно от горивата при...
Прочетете още... »