Home » За Автомобилите » Запознайте се с правилата за придобиване на свидетелство за правоуправление от категория А

За да продължим с полезната информация, която Ви предоставяме за вариантите шофьорски курсове, предлагани на пазара, в днешната публикация е насочим внимание към този, който касае по-мощните мотоциклети. Логично е, когато имате желание да карате спортен пистов мотор да имате съответните познания за това. Освен изграждане на умения е много важно водачите да осъзнаят рисковете и отговорността, която носят с това свое желание. За придобиването на шофьорски курс категория а се изискват качества, физика и опит. Но преди това законодателя определя някой важни условия, на които следва да отговорите преди изобщо да пристъпите към записване. И така за категория А кандидатите трябва да имат навършени 24 години. Курса се отнася за управление на двуколесно моторно превозно средство с мощност над 600 куб.км. само запознатите могат да си представят за каква сила и мощ става въпрос и за каква скорост, която возилото може да развие. Само ще се отклоним малко от темата като отчетем една доста тревожна статистика. Голяма част от инцидентите с мотоциклетисти стават именно поради несъобразената скорост и неадекватното осъзнаване на риска, който мотористите поемат с тези мощни превозни средство.шофьорски курс категория А

И така да продължим с критериите. Следващо място е отредено на образователния ценз. За всеки един курс, който се провежда на територията на страната следва кандидатите да притежават минимум основно образование. Под номер три законодателя изкисва и наличието на удостоверение за физическа годност. То гарантира вашето физическо здраве и възможност да овладявате мощния мотор, съобразно изискуемите критерии.

Ако тези три изисквания са спазени то можете да си потърсите инструктор, който да предлага курсове от категорията А. независимо от това, че става въпрос за двуколесно превозно средство именно неговите технически показатели са тези, които предвещават висока отговорност от страна на инструктора да успее да обучи своя курсист и да му предаде и най-дребните тънкости на шофирането. За съжаление много от мотоциклетистите вече получили свидетелството си правоуправление и опиянени от високата скорост, която могат да развият със своя пистов мотор, се самозабравят. Това води до сериозни и тежки инциденти, дори до смърт. Затова бъдете отговорни и имайте предвид, че не сте безсмъртни. Правилата, които са упоменати от Закона за движение по пътищата, както и ограниченията на скоростта са за да се спазват, а не за да запълнят с данни някой или друг нормативен акт.

Да придобиеш шофьорска книжка от категория А е лесно. Спазваш критериите за записване преминаваш хорариума от теоретични и практически часове и се явяваш на съответните изпити. Въпросът е след получаването на свидетелството да се съхраниш именно като спазваш правилата за безопасно шофиране.