Home » За Автомобилите » Има ли значение какъв вид дизелово гориво ще използвате

дизелови горива

За професионално отношение и спазване на сроковете за доставка до търговските ви обекти сега можете да се възползвате от разнообразието от дизелово гориво от Дизелор. Компанията е лицензирана за търговия и транспорт на дизел без значение дали се касае за масовия с биокомпонент или за такъв предназначен за селскостопанска и пътна техника или отопление. За да не допуснете грешки нито с избора на качествен ресурс, нито с гъвкавите условия за доставка днес ви представяме огромен избор от решения, които са изключително за осигуряване на горива, които да предоставите в търговския си обект или да използвате съобразно своите производствени нужди.

Дизел Б6 – особености и гаранция за качество

Дизелор представят на вниманието на клиентите си висококачествено гориво, което отговаря на най-високи стандарти и е съобразено с директивата на Европейския съюз за наличие на минимум 6 % биокомпонент, който има за цел намаляването на вредните емисии, които се освобождават в атмосферата при изгарянето му.

Характерно за този петролен продукт са:

  • Оптимална грижа и удължаване живота на двигателя;
  • Нисък разход;
  • Екологичен продукт;
  • Издръжливост на замръзване при температури до -30°C.

Не е без значение какво е качеството на горивото, което ще използвате за превозното си средство, тъй като от това зависят разходната норма както и техническото състояние на двигателя.

Дизелово гориво за пътна и селскостопанска техника

дизел

Секторите, в които се използват машини и съоръжения, захранвани с дизел определено се нуждаят не само от нисък разход, но и евтина цена. За да бъде крайния продукт абсолютно рентабилен няма как финансовия показател да не бъде взет предвид.

Дизеловото гориво, което се използва за машини и съоръжения, които намират приложение в селското стопанство, техника за дърводобив и строителството на пътища в състава си не съдържа биокомпонент, което на практика е една от основните причини за значително по-ниската му цена. Отличителните му особености са:

  • Устойчивост на замръзване от – 15 до до -30°C в зависимост от подобрителите, които се прилагат в състава;
  • Ниска цена;
  • Сравнително рентабилен разход.

За отоплителни системи и уреди

Независимо, че вече много рядко в бита се използва нафта за отопление то в редица промишлени и административни сгради с изградени инсталации за такъв вид ресурс се използва дизела за отопляване. Той се характеризира с:

  • Отлична калоричност;
  • Нисък разход при експлоатация на уредите;
  • Достъпна цена, заради ниската акцизна ставка въведена от държавата.

Независимо от това към който тип петролен продукт проявявате интерес то от Дизелор ще ви го доставят в срок и ще гарантират най-високо качество.