Home » Семейно кредитиране и Финанси » Какво да направим, за да не затънем в дългове към банката

кредитиНай точния съвет в този случай би бил: „ Ами не теглете заем! ” Това е в рамките на шегата. Все пак на всеки от нас, в даден период от неговия живот му се налага да тегли кредит. Било за строеж на жилище, било за покупка на нова кола било, за инвестиция в образованието на нашето дете и редица други причини, които можем да изтъкнем за да искаме заем от някоя банка или финансова институция.

Преди да теглим кредит, обаче, ние трябва да сме наясно дали наистина имаме нужда от него. Ще го оползотворим ли пълноценно? Ще можем ли да си позволим със заплатата, която получаваме всеки месец да погасяваме кредита, който възлиза на около 60% от нашия месечен доход и да финансираме в същото време разходите по домакинството на нашето семейство.

От голямо значение е информацията, която можем да получим ,след като направим проучване, като запитаме в банките при какви условия може да ни бъде разрешен кредит. Такава информация е достъпна и в интернет пространството .

Нека не се заблуждаваме, че дори и най-малкият заем, няма да бъде отговорна задача за нас. Какъвто и да е размера на кредита можем да бъдем сигурни, че той ще намали нашите месечни разходи, което означава, че ние ще трябва да се откажем от нещо, с което сме свикнали досега.

Ако все пак сме решили да теглим кредит ние трябва да се съобразим с нещо също толкова важно – датата, към която получаваме месечната си заплата. По принцип се определя дата за погасяване на кредита няколко дни след датата на получаване на заплатата.

По-лесно е ако заплатата ни се превежда в банката, от която ние теглим кредита. Тогава е възможен и договор ,при който сумата за кредита се прехвърля автоматично от едната сметка в другата.

Източник: http://kredit-consult.com/