Home » Семейно кредитиране и Финанси » Какво правим, когато не можем да погасим кредит?

кредити-пиксаВ живота на всеки човек има върхове и спадове. Много пъти се случва, така че нямаме пари в даден момент и не можем да погасяваме взетия от банката заем.

По какъв начин можем да излезем от създалата се ситуация?

Има няколко начина:

– чрез рефинансиране е един от бързите и лесни начини. В този случай можем да вземем нов заем от банката с по-ниски месечни вноски, разсрочено за нов период от време , като същевременно погасим предишния си заем;

– друг начин е като отложим плащанията си. В случай, че останем без работа и по някаква причина бъде прекратен трудовия ни договор, а оттам и вноските ни за погасяване на кредит бъдат прекратени, ние трябва незабавно да уведомим нашата банка. В този случай е възможно отлагане на плащанията за определен период от време, като банката дава възможност да се плати на по-късен етап,.Получава се нещо, като ваканция между вашите приходи. Понякога при смяна на работата, плащанията на работодателите се разминават по дати. Именно тези забавяния има предвид банката и ви прави отсрочка.;

– най-труден, при вземане на решение е начина, при който трябва да продадем свой имот за да обезпечим кредита . Може да стане чрез пряка продажба ,но може да стане и чрез ипотека в банката. Това е много важно да знаете и защо е необходимо да се случи! Защото ако имотът не бъде прехвърлен на банката, то тя ще подаде иск в съда и е възможно вашата собственост да бъде конфискувана от съдебен съдия – изпълнител.

В края на краищата, много е важно да знаем и да не се притесняваме да теглим пари в заем от банка, когато сме финансово затруднени. Все пак това ще бъде един сравнително лесен начин за нас за излизане от кризата, в която се намираме в момента.

Източник: Сравни всички кредити с parite.bg